HCEC3817/2010
ID intern unic:  336907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3817
din  12.11.2010
cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate
din 28 noiembrie 2010 în baza actelor de identitate cu termen de
valabilitate expirat
Publicat : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240     art Nr : 931     Data intrarii in vigoare : 12.11.2010
    În conformitate cu art. 11, 18, 22, 26 şi 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi reieşind din experienţa alegerilor trecute, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. Din aceste considerente, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
    1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                               Eugeniu ŞTIRBU

    Secretarul
    Comisiei Electorale Centrale                                                   Iurie Ciocan

    Nr. 3817. Chişinău, 12 noiembrie 2010.