DPO649/2010
ID intern unic:  336928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 649
din  30.11.2010
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 749
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    PĂDURARI Valeriu
    PUŞCA Dumitru
    PUŞCAŞ Viorel
    RUSU Anatolie
    RUSU Ion
    ŢURCAN Mihail.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 649-V. Chişinău, 30 noiembrie 2010.