LPM1544/1993*
ID intern unic:  336994
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1544
din  23.06.1993
asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă
şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului
General de Carabinieri
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 752
    MODIFICAT
   
LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19
    LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812
    LP72 din 13.04.17, MO155-161/19.05.17 art.263
    LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17
   
LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14
    LP28 din 13.03.14, MO72-77/28.03.14 art.161; în vigoare 01.04.14
    LP51 din 28.03.13, MO69-74/05.04.13 art.227; în vigoare 01.04.13
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297
    LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11
   
LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11
    LP19 din 17.02.11, MO40-42/18.03.11 art.76


    Denumirea modificată prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, după sintagma „trupele organelor afacerilor interne”, cu excepția cazurilor în care se referă la trupele organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., la orice formă gramaticală, se introduce textul „și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18
    În cuprinsul legii, cuvintele „pensia de invaliditate” se substituie cu cuvintele „pensia de dizabilitate” prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    În cuprinsul legii sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie” prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12

    ______________________________
    * Republicată în temeiul Legii Republicii Moldova nr.92-XV din 01.04.2004 - Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2000, nr.64-66, art.352.
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr.451-XIII din 06.05.1995 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.33, art.358;
    2) nr.709-XIII din 26.12.1995 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8-9, art.90;
    3) nr.1426-XIII din 23.12.1997- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.9, art.50;
    4) nr.96-XIV din 16.07.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 74, art.505;
    5) nr.216-XIV din 12.12.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 119-120, art. 719;
    6) nr.754-XIV din 23.12.1999 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156;
    7) nr.543-XV din 12.10.2001 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143, art.1095;
    8) nr.1146-XV din 20.06.2002 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art.707;
    9) nr.335-XV din 07.10.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.886;
    10) nr.65-XV din 04.03.2004 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.304;
    11) nr.268 -XVI din 28.07.2006 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art.702;
    12)  nr.439 -XVI din 28.12.2006 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-2, art.2;
    13) nr.94-XVI din 08.05.2008 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.378;
    14)  nr.146-XVI din 27.06.2008 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.529.

    Prezenta lege stabileşte condiţiile de asigurare cu pensii a cetăţenilor Republicii Moldova: militari ai Forţelor Armate, colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ofiţeri de informaţii şi securitate, persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, persoane din efectivul de comandă suprem şi colaboratori care îndeplinesc serviciul special prin contract în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pensionari din rîndul militarilor forţelor armate, al organelor securităţii statului, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, al persoanelor care au îndeplinit serviciul militar sau special prin contract în cadrul organelor similare anterioare celor nominalizate, inclusiv ale fostei U.R.S.S., şi familiile acestora.
    [Preambulul modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Preambulul modificat prin LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812]
    [Preambulul în redacţia LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Tipurile de asigurare cu pensii
    (1) Militarii care satisfac serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri beneficiază de dreptul la pensie viageră pentru vechime în muncă, dacă au vechimea respectivă în serviciu militar şi în organele afacerilor interne.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Militarii, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au devenit persoane cu dizabilități în condiţiile prezentei legi au dreptul la pensie de dizabilitate.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (3) Familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri decedate sau căzute la datorie au dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 2. Condiţiile de asigurare cu pensii
    (1) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au dreptul la pensie li se stabileşte pensie după eliberare din serviciu.
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu  în organele afacerilor interne şi care au dreptul la pensie în conformitate cu art.13 lit.a) din prezenta lege li se acordă, de la data emiterii ordinului privind prelungirea termenului de aflare în serviciu, pensie în mărime de 50 procente din suma pensiei cuvenite.
    (3) – exclus
    (4) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri li se stabileşte pensie de dizabilitate, iar familiilor acestora pensie în cazul pierderii întreţinătorului, independent de durata serviciului.
    [Art.2 al.(4) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 3. Persoanele care au dreptul la pensie în aceleaşi codiţii cu
                        militarii în termen şi familiile lor
    De dreptul la pensie în condiţiile stabilite pentru militarii în termen şi familiile lor (dacă nu există o altă clauză) beneficiază:
    a) partizanii  şi ilegaliştii recunoscuţi ca atare de legislaţia  în vigoare (cu excepţia celor prevăzuţi în art.4);
    b) muncitorii şi funcţionarii de categoriile respective, stabilite de Guvern, care au devenit persoane cu dizabilităţi ca urmare a unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în timpul satisfacerii serviciului militar în cel de al doilea război mondial sau exercitării obligaţiilor de muncă în zonele operaţiunilor de luptă (pe sectoarele de cale ferată din imediata apropiere a frontului, la construcţiile genistice de pe liniile de apărare, la bazele maritime militare, pe aerodromuri etc.) şi familile lor;
    [Art.3 lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) participanţi  la cel de al doilea război mondial  în componenţa armatei române şi familiilor lor;
    d) cetăţenii care au făcut parte din efectivul batalioanelor de vînătoare, plutoanelor şi detaşamentelor de apărare a  populaţiei şi familiile lor;
    e) supuşii serviciului  militar chemaţi la concentrări de instruire, de control sau speciale şi familiile lor;
    f) lucrătorii pazei militarizate care nu beneficiază de asigurări sociale de stat şi familiile lor.
    Articolul 4. Persoanele care au dreptul la pensie în aceleaşi condiţii cu
                       militarii care satisfac serviciu prin contract şi familiile lor
    (1) Persoanele care, în detaşamente şi unităţi de partizani, au avut funcţii de comandă echivalente funcţiilor pentru corpul de ofiţeri şi familiile lor au dreptul la pensie în condiţiile stablite pentru  corpul de ofiţeri şi familiile lor.
    (2) Persoanele  de sex feminin care s-au angajat benevol în serviciu militar activ în funcţii din efectivul de soldaţi şi corpul de sergenţi beneficiază de pensie în condiţiile stabilite pentru militarii de aceste categorii care satisfac serviciul militar prin contract.
    (3) Ofiţerii de informaţii şi securitate şi membrii lor de familie au dreptul la pensie în aceleaşi condiţii ca şi militarii care îndeplinesc serviciul prin contract şi, respectiv, ca şi membrii de familie ai militarilor, serviciul special în funcţia de ofiţer de informaţii şi securitate fiind echivalat cu serviciul militar prin contract.
    [Art.4 al.(3) introdus prin LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
   
(4) Persoanele din efectivul de comandă suprem al Centrului Naţional Anticorupţie şi membrii lor de familie au dreptul la pensie în aceleaşi condiţii ca şi militarii care îndeplinesc serviciul prin contract şi, respectiv, ca şi membrii de familie ai militarilor. Activitatea în funcţia de director şi director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie se echivalează cu serviciul militar prin contract.
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812]
    Articolul 5.exclus
    Articolul 6. Pensiile pentru familiile pensionarilor decedaţi
    Familiile pensionarilor decedaţi din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri au dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului în aceleaşi condiţii cu familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.
    [Art.6 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 7. Dreptul de alegere a pensiei
    Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, familiilor lor care au concomitent dreptul la diferite pensiii de stat li se stabileşte o singură pensie, la alegerea lor.
    [Art.7 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 8. Mijloacele de plată a pensiilor, ajutoarelor băneşti şi
                       compensaţiilor
    Pensiile, ajutoarele băneşti şi compensaţiile se plătesc de  la bugetul de stat.
    Articolul 9. Ajutoarele băneşti şi compensaţiile
    Militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu, familiile de militari, de persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, familiile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pensionarii din rîndul militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și din rîndul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care şi-au pierdut întreţinătorul primesc ajutoare băneşti şi compensaţii în modul şi în mărimile stabilite de Guvern.
    [Art.9 în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.10 abrogat prin LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17]
    [Art.10 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 11. Asigurarea cu pensii a pensionarilor din forţele armate,
                         din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne
                         ale fostei U.R.S.S. şi ale altor state, familiilor lor
    (1) Asigurarea cu pensii a ofiţerilor, praporşcicilor, micimanilor şi militarilor reangajaţi, militarilor de sex feminin, plutonierilor, sergenţilor, caporalilor, marinarilor şi soldaţilor pensionari din forţele armate, din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne ale fostei U.R.S.S., precum şi a familiilor lor, se efectuează în condiţiile prevăzute pentru militarii care satisfac serviciu prin contract, în conformitate cu categoria respectivă.
    (2) Asigurarea cu pensii a militarior din forţele armate, din organele securităţii de stat şi ale afacerilor interne ale altor state, precum şi a familiilor acestora, se efectuează în baza contractelor (acordurilor) bilaterale privind asigurarea socială.
    Articolul 12. Pensiile pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma
                         catastrofei de la Cernobîl
    Condiţiile de asigurare cu pensii a militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl sînt stabilite în Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl sau de prezenta lege.
    [Art.12 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
Capitolul II
PENSIILE PENTRU VECHIME ÎN MUNCĂ
    Articolul 13. Condiţiile de stabilire a pensiei
    Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au:
    a) militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care la 1 iulie 2011 au o vechime în serviciu de cel puţin 20 de ani şi 6 luni. În fiecare an ulterior, vechimea în serviciu se majorează, pînă la atingerea vechimii în serviciu de 25 de ani, conform următorului tabel:
De la 1 iulie

Vechimea în serviciu

2011
20 ani 6 luni
2012
21 ani
2013
21 ani 6 luni
2014
22 ani
2015
22 ani 6 luni
2016
23 ani
2017
23 ani 6 luni
2018
24 ani
2019
24 ani 6 luni
2020
25 ani
    [Art.13 lit.a) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.13 lit.a) în redacţia LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
   b) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu pentru limită de vîrstă sau din motive de boală, care, în ziua eliberării din serviciu, au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne;
    [Art.13 lit.b) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
   c) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu din motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare a statelor, care, în ziua eliberării, au atins limita de vîrstă în serviciul militar prin contract sau în serviciul în organele afacerilor interne şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne;
    [Art.13 lit.b) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    d) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, eliberați din serviciu din alte motive decît cele expuse la lit. b) şi c) din prezentul articol, care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor interne, la atingerea vîrstei de pensionare stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    [Art.13 lit.d) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 14. Mărimea pensiilor
    Mărimea pensiilor pentru vechime în muncă se stabileşte în următoarele proporţii:
    a) pentru militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au o vechime în serviciu stabilită la art. 13 lit. a) – 50 procente din suma soldei, iar pentru cei pensionaţi pentru limită de vîrstă sau din motive de boală – 55 procente din suma soldei; pentru fiecare an complet de vechime în serviciu peste vechimea stabilită la art.13 lit. a) – 3 procente din sumele respective ale soldei, dar în total nu mai mult de 75 procente din aceste sume;
    [Art.14 lit.a) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.14 lit.a) în redacţia LP56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11 art.280; în vigoare 01.07.11]
    b) pentru militarii care satisfac serviciu prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de  ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne (art.13, lit. b), c) şi d) pentru vechime totală în muncă de 25 de ani - 50 procente şi pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 25 de ani - 1 procent din suma respectivă a soldei sau a salariului, dar în total nu mai mult  de 75 procente din aceste sume.
    [Art.14 lit.b) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 15.exclus
    Articolul 16. Majorarea pensiei pentru vechime în muncă pentru participanţii
                         la acţiuni de luptă în timp de pace, pentru persoanele supuse
                         represiunilor nedrepte şi pentru familiile acestora
    (1) Se majorează pensia pentru vechime în muncă:
    a) militarilor care au îndeplinit serviciu prin contract şi persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace - cu 135 lei;
    [Art.16 al.(1), lit.a) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    b) persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie - cu 75 lei;
    c) persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare) - cu 35 lei;
    d) persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată - cu 300 lei.
    (2) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    Articolul 17.exclus
    Articolul 18. Calcularea vechimii în muncă
    La calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei în conformitate cu art.13 lit.a) militarilor care statisfac servicu prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, al cărui mod este stabilit de Guvern, se ia  în calcul:
    [Art.18 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    a) serviciul militar activ, serviciul în organele afacerilor interne în funcţiile corpului de comandă şi în trupe, serviciul în cadrul sistemului peniteniciar și/sau sistemului administrației penitenciare, serviciul în detaşamentele şi formaţiunile de partizani; timpul lucrat în ministere şi departamente, instituţii şi organizaţii civile, cu încadrare în serviciu militar activ sau în organele afacerilor interne; timpul aflării în prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă militarul nu a săvîrşit în prizonierat infracţiuni împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi ispăşirii de pedeapsă al militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, deferiţi fără temei justiţiei sau supuşi represiunilor nedrepte şi reabilitaţi ulterior; timpul lucrat în Departamentul de Stat  pentru Problemele Militare şi în Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
    [Art.18 lit.a) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    b) timpul de studii în instituţii de învăţămînt superior civil, dar nu mai mult de cinci ani, calculîndu-se 6 luni de serviciu pentru un an de studii - persoanelor din corpul de ofiţeri militari şi din corpul de comandă (cu excepţia corpului de ofiţeri inferiori) al organelor afacerilor interne și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
    [Art.18 lit.b) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    c) timpul de îndeplinire a serviciului în condiţii deosibite - în condiţiile avantajoase respective inclusiv în condiţiile stabilite de legislaţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;
    d) serviciul în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare au fost transferați, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele securităţii statului şi în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova;
    [Art.18 lit.d) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    e) 2 ani de vechime în muncă în ramurile civile înrudită cu specialitatea lor militară pentru un an de serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
    [Art.18 lit.e) modificată prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    f) alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie.
Capitolul III
PENSIILE DE DEZABILITATE
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei
    Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au devenit persoane cu dizabilităţi li se stabilesc pensii de dizabilitate, dacă dizabilitatea a survenit în timpul satesfacerii serviciului sau cel mult după trei luni de la eliberare din serviciu, sau după expirarea acestui termen, dacă a fost cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului.
    [Art.19 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.19 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
     Articolul 20. Stabilirea dizabilității
     Gradele de dizabilitate, cauzele şi timpul survenirii dizabilității sînt stabilite de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
    [Art.20 în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 21. Cauzele dizabilității
    [Art.21 titlul modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    În funcţie de cauzele dizabilității, persoanele cu dizabilităţi din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se clasifică în două categorii:
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    a) persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului - în cazul în care dizabilitatea este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de la doilea război mondial, în cazul lichidării urmărilor catastrofei de la Cernobîl, îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu) ori de afecţiuni legate de aflare pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în cel de al doilea război mondial, precum şi de participare la lichidarea urmărilor catastrofei de la Cernobîl sau la acţiuni de luptă în timp de pace;
    [Art.21 al.(1), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    b) persoane cu dizabilităţi - în cazul în care dizabilitatea este cauzată de o schilodire în accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau de o afecţiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului.
    [Art.21 al.(1), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 22. Mărimea pensiei
    (1) Mărimea pensiei de dizabilitate se stabileşte în următoarele proporţii:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate de pe urma războiului – 75 procente, cu dizabilităţi medii – 50 procente din sumele respective ale soldei (cîştigului);
    b) persoanelor cu dizabilităţi indicate la art. 21 lit. b) încadrate în grad de dizabilitate severă – 75 procente, dizabilitate accentuată – 55 procente şi dizabilitate medie – 30 procente din sumele respective ale soldei (cîştigului).
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra militarilor în termen.
    Articolul 23. Mărimea minimă a pensiei
    Mărimea minimă a pensiei de dizabilitate se stabileşte la următoarele proporţii:
    a) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate de pe urma războiului din rîndurile soldaţilor în termen – 504 lei, cu dizabilități medii – 252 lei, pentru persoanele cu dizabilităţi indicate la art. 21 lit. b) încadrate în grad de dizabilitate severă şi accentuată din rîndurile soldaţilor în termen – 336 lei, iar în grad de dizabilitate medie – 168 lei;
    [Art.23 lit.a) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
   
a1) pentru persoanele încadrate în grad de dizabilitate severă în urma participării la acțiunile de luptă din Afganistan și în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova din rîndul militarilor în termen – 3500 lei, încadrate în grad de dizabilitate accentuată – 2500 lei și încadrate în grad de dizabilitate medie – 1500 lei;
    [Art.23 lit.a1) introdusă prin LP72 din 13.04.17, MO155-161/19.05.17 art.263]
    b) pentru persoanele cu dizabilităţi din rîndurile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 110 procente din sumele prevăzute la lit. a).
    [Art.23 lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 24. Stabilirea pensiei de dizabilitate în mărimea pensiei pentru
                          vechime în muncă
    Dacă persoanele cu dizabilităţi din rîndurile militarilor care au satisfăcut serviciu prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri au vechimea în muncă necesară stabilirii pensiei pentru pentru vechime în muncă (art. 13 lit. a)) li se poate stabili pensie de dizabilitate în mărimea pensiei pentru vechime în muncă în conformitate cu art. 14 lit. a).
    [Art.24 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.24 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 25. exclus
    Articolul 26.  Majorarea pensiei de dizabilitate pentru participanţii la acţiuni
                          de luptă în timp de pace şi pentru persoanele supuse represiunilor
                          nedrepte
    (1) Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace pensia de dizabilitate li se majorează cu 135 lei.
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie pensia de dizabilitate li se majorează cu 75 lei.
    (3) Persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare), pensia de dizabilitate li se majorează cu 35 lei.
    (4) Persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată pensia de dizabilitate li se majorează cu 300 lei.
    (5) Majorările prevăzute în prezentul articol nu se acordă concomitent şi nu se stabilesc persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    Articolul 261.exclus
    Articolul 27.exclus
    Articolul. 28. Recalcularea pensiei în cazul schimbării gradului de dizabilitate
    La schimbarea gradului de dizabilitate după stabilirea pensiei se schimbă şi mărimea pensiei. Dacă starea sănătăţii persoanei cu dizabilităţi de pe urma războiului se agravează ca urmare a unei afecţiuni generale, unui accident de muncă sau boli profesionale, pensia se recalculează conform noului grad de dizabilitate, păstrîndu-se cauzele dizabilității.
    [Art.28 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 29.  Reluarea plăţii pensiei în cazul întreruperii dizabilității
    [Art.29 titlul modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
   (1) Dacă persoana cu dizabilități din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă sau din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a depăşit termenul de reexaminare în cadrul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau în cadrul structurilor sale teritoriale, plata pensiei acesteia se suspendă, iar în cazul reconfirmării dizabilității, se reia din ziua suspendării, însă cel mult pentru o lună înainte de data reexaminării.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.29 al.(1) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) În cazul în care persoana cu dizabilități a depăşit motivat termenul de reexaminare, plata pensiei se reia din ziua suspendării ei, însă cel mult pentru trei ani înainte de ziua reexaminării, atunci cînd Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale îi confirmă dizabilitatea pentru această perioadă.
    [Art.29 al.(2)  modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
Capitolul IV
PENSIILE ÎN CAZUL PIERDERII ÎNTREŢINĂTORULUI
    Articolul 30. Condiţiile de stabilire a pensiei
    (1) Pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se stabilesc pensii în cazul pierderii  întreţinătorului, dacă acesta a decedat în timp ce îndeplinea serviciul sau ce mult peste trei luni de la data eliberării din serviciu, sau după expirarea acestui termen dacă decesul a fost cauzat de rănire, contuzionare, schilodire sau de o afecţiune contractată  în perioada îndeplinirii serviciului, iar pentru familiile de pensionari din categoria acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri dacă întreţinătorul a decedat în perioada în care primea pensie sau cel tîrziu peste 5 ani de la încetarea plăţii pensiei.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Familiile militarilor dispăruţi fără urmă în perioada operaţiunilor de luptă sînt asimilate familiilor celor căzuţi pe front.
    Articolul 31. Membrii de familie care au dreptul la pensie în cazul
                          pierderii întreţinătorului
    (1) Dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îl au membrii inapţi pentru muncă din familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și din familiile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați sau căzuți la datorie, întreţinuţi de către aceștia. Pensia se acordă, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de către cel decedat: copiilor inapţi pentru muncă; părinţilor inapţi pentru muncă şi soţiei (soţului), dacă după moartea întreţinătorului aceştia şi-au pierdut sursa de existenţă; părinţilor inapţi pentru muncă şi soţiilor (soţilor) inapte pentru muncă ale militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, căzuţi pe front sau în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace.
    (2) La stabilirea dreptului la pensie în cazul pierderii întreţinătorului, inapţi pentru muncă sînt consideraţi următorii membri de familie:
    a) copiii, fraţii, surorile şi nepoţii care nu au atins vîrsta de 18 ani sau care au depăşit această vîrstă, dacă au devenit persoane cu dizabilităţi înainte de a fi împlinit 18 ani, iar elevii din şcolile profesional-tehnice şi licee, colegii, studenţii din instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la pensie pînă la absolvirea acestor instituţii, dar cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani. Totodată, fraţii, surorile şi nepoţii se bucură de dreptul la pensie doar în cazul în care nu au părinţi apţi pentru muncă;
    b) tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta pensionării prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat sau sînt încadraţi în grad de dizabilitate, precum şi mamele şi soţiile în vîrstă de 50 de ani ale militarilor şi ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care au decedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni contractate în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace;
    c) soţia (soţul) sau unul dintre părinţi, bunelul, bunica, fratele sau sora, indiferent de vîrstă sau de capacitatea de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte copiii, fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului decedat, atunci cînd aceştia nu au atins vîrsta de 8 ani, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de către cel decedat, şi nu lucrează, iar soţia (soţul) militarului, persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi a (al) pensionarului din categoria acestora, decedaţi ca urmare a cauzelor indicate în art. 21 lit. a) care îngrijește copii ce nu au atins vîrsta de 8 ani ai militarului, ai persoanei din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, ai funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare (pensionarului) decedat, indiferent dacă lucrează sau nu;
    d) bunelul şi bunica în cazul în care nu există persoane obligate, conform legii, să-i întreţină.
    (3) Pentru părinţii şi soţiile (soţii) unor categorii aparte de militari, de persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și de funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, căzuți la datorie, Guvernul poate stabili alte condiţii de asigurare cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    [Art.31 în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.31 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 32. Membrii de familie care sînt consideraţi persoane întreţinute
    (1) Membrii de familie ai celui decedat sînt consideraţi că au fost întreţinuţi de el, dacă au fost întreţinuţi pe deplin sau au primit din partea lui ajutor care constituia sursa lor de existenţă permanentă şi de bază.
    (2) Membrii de familie ai celui decedat pentru care ajutorul acestuia constituia sursă de existenţă permanentă şi de bază dar care primeau o altă pensie au dreptul de obţiune.
    Articolul 33. Plata pensiei copiilor întreţinuţi pe deplin de stat
    (1) Copiii care şi-au pierdut ambii părinţi primesc în perioada în care sînt întreţinuţi pe deplin de stat pensii integrale.
    (2) Ceilalţi copii întreţinuţi pe deplin de stat primesc 50 procente din pensia stabilită.
    Articolul 34. Dreptul la pensie al părinţilor adoptivi şi al copiilor adoptivi
    (1) Părinţii adoptivi beneficiază de aceleaşi drepturi la pensie ca şi părinţii fireşti, iar copiii adoptivi - ca şi copiii de sînge.
    (2) Copiii minori care au dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îşi menţin acest drept şi în cazul în care sînt adoptaţi.
    Articolul 35. Dreptul la pensie al tatălui vitreg şi al mamei vitrege, al fiului vitreg
                         şi al fiicei vitrege
    (1) Tatăl vitreg şi mama vitregă au acelaşi drept la pensie ca şi părinţii fireşti dacă au educat sau întreţinut cel puţin 5 ani fiul vitreg decedat sau fiica vitregă decedată.
    (2) Fiul vitreg sau fiica vitregă, dacă nu au primit pensie alimentară de la părinţii fireşti, au dreptul la pensie ca şi copiii de sînge.
    Articolul 36. Păstrarea pensiei în caz de recăsătorire
    Pensia stabilită în legătură cu decesul soţului (soţiei) se păstrează şi în cazul în care pensionarul se recăsătoreşte.
    Articolul 37. Mărimea pensiei
    (1) Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte în următoarele mărimi:
    a) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care au decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri produse în perioada celui de-al doilea război mondial ori în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu), ori în urma unei afecţiuni contractate în timpul aflării pe front, în detaşamente şi unităţi de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial sau în timpul participării la acţiuni de luptă pe timp de pace – 40 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă. Pentru membrii de familie ai pensionarilor decedaţi din rîndurile persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului şi pentru membrii de familie în componența căreia intră copii orfani de ambii părinţi pensia se calculează în aceeaşi mărime, indiferent de cauza morţii întreţinătorului;
    b) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați în urma schilodirii într-un accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul îndeplinirii serviciului – 30 procente din cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru inapt pentru muncă.
    (2) Pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, decedați ca urmare a schilodirilor sau afecţiunilor cauzate de catastrofa de la Cernobîl, pensia în cazul pierderii întreţinătorului se acordă, la dorinţă, în modul şi mărimea stabilită de Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.
    [Art.37 în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.37 modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16] 
    Articolul 38. Mărimea minimă a pensiei pentru familiile militarilor în termen
    Pensia minimă în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile militarilor în termen, calculată pentru fiecare membru al familiei inapt de muncă, se stabileşte:
    a) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.a): pentru familiile soldaţilor în termen - 336 lei, pentru familiile caporalilor, sergenţilor şi plutonierilor în termen - 369,6 lei;
    b) la calcularea pensiei în conformitate cu art.37 lit.b): pentru familiile categoriilor respective de militari în termen - 75 procente din mărimea prevăzută la lit.a).
    Articolul 39.exclus
    Articolul 391. Majorarea pensiei văduvelor
    (1) – exclus
    (2) Văduvelor persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi văduvelor foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată ce beneficiază de pensie în cazul pierderii întreţinătorului şi care nu s-au recăsătorit, pensia li se majorează cu 150 lei, cu excepţia persoanelor care primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    Articolul 40. Perioada pentru care se stabileşte pensia
    Pensia în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte pentru întreaga perioadă în care membrul familiei decedatului este considerat inapt pentru muncă, iar membrilor care au atins vîrsta prevăzută în art.41 alin.(1) din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat li se stabileşte pensie viageră.
    Articolul 41. Stabilirea unei pensii comune pentru toţi membrii de familie.
                         Separarea cotei de pensie
    (1) Se stabileşte o singură pensie comună pentru toţi membrii de familie care au dreptul la ea.
    (2) La solicitarea membrului de familie cota de pensie ce-i aparţine se separă şi i se plăteşte aparte. Separarea cotei de pensie se efectuează de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea de separare a cotei de pensie.
    Articolul 42. Modificarea mărimii pensiei şi încetarea plăţii ei
    Dacă în familia căreia i s-a stabilit pensie în cazul pierderii întreţinătorului se produc schimbări în urma cărora unii membri sau familia pierde dreptul la pensie, pensia se recalculează sau nu se mai plăteşte de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-au produs schimbările.
    Articolul 43. Modul şi termenele de stabilire a dizabilităţii membrilor de familie
    Modul şi termenele de stabilire a dizabilităţii, prevăzute în art. 20 şi 29, se extind şi asupra membrilor de familie încadraţi în grad de dizabilitate.
    [Art.43 în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
Capitolul V
CALCULAREA PENSIILOR
    Articolul 44. Cîştigul (solda) din care se calculează pensia
    (1) Pensia pentru militarii care au satisfăcut  serviciu  prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi pentru familiile lor se calculează din solda acestora.
    [Art.44 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Pensia pentru persoanele menţionate se calculează din salariul funcţiei, salariul pentru gradul militar sau special, sporul procentual pentru vechime în serviciu primite înainte de concediere, precum şi din media lunară a altor recompense, plăţi, sporuri şi suplimente primite în ultimul an de serviciu, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a indemnizaţiei băneşti unice în mărimea sumei mijloacelor băneşti de întreţinere pe un an.
    Articolul 45.exclus
    Articolul 46. Calcularea pensiei pentru familiile pensionarilor
    Pensia în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile pensionarilor din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri se calculează din acelaşi cîştig (soldă) din care s-a calculat pensia pentru întreţinător.
    [Art.46 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 47.exclus
Capitolul VI
STABILIREA PENSIILOR
    Articolul 48. Stabilirea pensiilor
    Pensiile militarilor în termen, ale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor securităţii statului, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale membrilor familiilor acestora se stabilesc de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.48 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.48 în redacția LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17]
    [Art.48 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 49. Solicitarea pensiei
    (1) Militarii în termen, militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii organelor securităţii statului, Centrului Naţional Anticorupţie şi membrii familiilor acestora depun cerere de stabilire a pensiei la organul de asigurări sociale.
    [Art.49 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul de asigurări sociale în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
    (3) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticității actelor ce confirmă vechimea în serviciu și solda (cîștigul), eliberate de organele abilitate.
    [Art.49 în redacția LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17]
    [Art.49 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 50. Termenele de stabilire a pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc:
    a) pentru militarii în termen - de la data ieşirii din spital, dar nu mai devreme de la data eliberării din serviciu, dacă stabilirea gradului de dizabilitate de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale şi solicitarea pensiei s-au produs cel tîrziu peste trei luni, respectiv, de la data ieşirii din spital sau eliberării din serviciu, iar pentru familiile militarilor în termen şi ale pensionarilor din rîndurile acestor militari - de la data decesului întreţinătorului sau a apariţiei dreptului la pensie, dar cel mult cu 12 luni înainte de solicitarea pensiei. Pentru părinţii şi soţia (soţul) militarilor şi pensionarilor indicaţi care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă - de la data solicitării pensiei;
    [Art.50 al.(1), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
   b) pentru militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare – de la data eliberării din serviciu, dar nu mai devreme de ultima zi în care au fost asiguraţi cu soldă, iar pentru familiile acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi ale pensionarilor din rîndurile acestora – de la data decesului întreţinătorului, dar nu mai înainte de data următoare celei în care acestuia i s-a plătit solda sau pensia, cu excepţia următoarelor cazuri în care pensia se poate stabili mai tîrziu:
    – pentru militarii enumeraţi, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, încadraţi în grad de dizabilitate după expirarea a trei luni de la data eliberării din serviciu sau în urma unui accident, sau în urma unei afecţiuni survenite după eliberarea din serviciu – de la data stabilirii gradului de dizabilitate;
    – pentru membrii de familie ai militarilor enumeraţi, ai persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, ai funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum şi ai pensionarilor din rîndurile acestora, care au obţinut dreptul la pensie după decesul întreţinătorului – de la data apariţiei dreptului la pensie, iar pentru părinţii sau soţia (soţul) care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă – de la data solicitării pensiei;
    [Art.50 al.(1), lit.b) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.50 al.(1), lit.b) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) ale organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciul militar prin contract sau în serviciu în organele afacerilor interne – de la data emiterii ordinului de prelungire a termenului de aflare în serviciu.
    [Art.50 al.(1), lit.c) în redacția LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) În cazul adresării tardive, pensia pentru perioada precedentă se stabileşte de la data apariţiei dreptului la pensie, dar cel mult cu 12 luni înainte de solicitarea pensiei.
    Articolul 51. Termenele de recalculare a pensiilor
    (1) În cazul apariţiei unor circumstanţe care implică modificarea mărimilor pensiilor stabilite pentru militarii în termen şi familiile acestora, recalcularea pensiilor se efectuează în termenele stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    (2) Recalcularea pensiilor pentru militarii care au îndeplinit serviciu prin contract, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi pentru familiile acestora se efectuează de la data de 1a lunii următoare celei care au survenit circumstanţele ce cauzează modificarea mărimii pensiei. Totodată, dacă pensionarul beneficiază de dreptul la majorarea pensiei, diferenţa de pensie i se poate plăti doar pentru 12 luni trecute.
    [Art.51 al.(2) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
Capitolul VII
PLATA PENSIILOR
    Articolul 52. Plata pensiei
    (1) Plata pensiei se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului și mandatarilor acestora.
    (3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    [Art.52 în redacția LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17]
   
[Art.52 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 53. Plata pensiei în caz de cîştig sau alt venit
    Pensiile se achită integral, indiferent dacă pensionarii au sau nu cîştig sau alt venit.
    [Art.53 al.(1) modificat prin LP19 din 17.02.11, MO40-42/18.03.11 art.76]
    [Art.53 al.(2) exclus prin LP19 din 17.02.11, MO40-42/18.03.11 art.76]
    [Art.53 al.(3) exclus prin LP19 din 17.02.11, MO40-42/18.03.11 art.76; al.(1) devine alineat unic]
    Articolul 54. Plata pensiilor pentru perioada precedentă
    Suma pensiei calculată pentru pensionarii din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi pentru familiile acestora şi nesolicitată la timp se plăteştre pentru perioada precedentă, însă cel mult pentru 3 ani premergători datei solicitării pensiei. Sumele pensiei neprimite la timp din vina organelor care au  stabilit sau care plătesc pensia se plătesc pentru perioada precedentă fără limite în timp.
    [Art.54 modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 55. Plata pensiilor pensionarilor care trăiesc în aziluri
    (1) Pensionarilor fără familie din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ai funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri care trăiesc în aziluri li se plăteşte diferenţa dintre pensie şi costul întreţeinerii, dar nu mai puţin de 25 procente din pensia stabilită. Dacă pensionarul care trăieşte în azil întreţine membri de familie inapţi pentru muncă din categoria persoanelor asigurate cu pensie  în cazul pierderii întreţinătorului, pensia se plăteşte în felul următor: 25 procente din pensia stabilită se plătesc pensionarului, iar cealaltă parte, însă nu mai  mult de 50 procente din mărimea stabilită, acestor membri.
    [Art.55 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.55 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Pensionarilor membri ai familiei militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și ai funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri li se plătesc, în perioada domicilierii  în azil, 10 procente din pensia stabilită. Dacă mărimea pensiei depăşeşte costul întreţinerii în azil, se plăteşte diferenţa dintre pensie şi costul întreţinerii, dar nu mai puţin de 10 procente din pensie.
    [Art.55 al.(2) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    Articolul 56. Plata pensiilor în perioada de tratament staţionar
    Pensia se plăteşte integral pentru întreaga perioadă de tratament staţionar (în spital, clinică, în alte instituţii medicale) şi de aflare în leprozerie.
    Articolul 57.exclus
    Articolul 58. Reţinerile din pensii
    Reţinerile din pensii se efectuează în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    [Art.58 în redacția LP282 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.949; în vigoare 01.01.17]
    [Art.58 modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    Articolul 59. Plata pensiilor şi ajutorului în caz de deces
    [Art.59 denumirea în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    (1) Suma pensiei ce se cuvine pensionarului din rîndurile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, precum şi membrilor familiilor acestora, neîncasată din cauza încetăriii din viaţa a pensionarului, nu constituie o moştenire, ci se plăteşte membrilor familiei din categoria persoanelor asigurate cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului.
    [Art.59 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    (3) În cazul încetării din viaţă a pensionarului, familiei sau persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces i se plăteşte un ajutor de deces în cuantum echivalent cu cel stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Art.59 al.(3) în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 04.04.11]
    (4) Sumele indicate se plătesc dacă cererea a fost depusă cel tîrziu la 1 an de la data decesului.
    Articolul 60. Plata pensiei la plecare în străinătate
    (1) Nu se stabilesc pensii militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organellor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi nici familiilor acestora care au plecat în străinătate pentru domiciliere permanentă.
    [Art.60 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Pensiile stabilite persoanelor indicate la alin.(1) înainte de a pleca în străinătate pentru domiciliere permanentă li se plătesc anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu, cu sistarea pensiei pe toată perioada aflării pensionarului peste hotare.
Capitolul VIII
PROCEDURA RECALCULĂRII PENSIILOR
    Articolul 61. Recalcularea pensiilor stabilite anterior
    (1) Recalcularea pensiilor stabilite anterior militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi familiilor acestora în legătură cu punerea în aplicare a prezentei legi se efectuează în temeiul documentelor aflate la momentul recalculării în organele de pensionare. Dacă pensionarul va prezenta ulterior acte suplimentare ce i-ar acorda dreptul la majorarea pensiei, recalcularea se va efectua pentru perioada precedentă, dar cel mult pentru 12 luni de la data depunerii actelor suplimentare şi nu mai devreme de data punerii în aplicare a prezentei legi.
    [Art.61 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Pensiile stabilite persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne cărora li s-a prelungit peste limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciu militar prin contract sau în serviciu  în organele afacerilor interne urmează a fi recalculate după trecerea lor în rezervă sau în retragere.
    Articolul 62. exclus
    Articolul 63.exclus
    Articolul 64. Indexarea pensiilor
    Pensiile stabilite conform prezentei legi se indexează anual, în mărime integrală, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani. Indexarea se efectuează din contul bugetului de stat.
    [Art.64 modificat prin LP24 din 11.03.19, MO94-99/15.03.19 art.162; în vigoare 15.03.19]
    [Art.65 abrogat prin LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14]
    [Art.65 modificat prin LP28 din 13.03.14, MO72-77/28.03.14 art.161; în vigoare 01.04.14]
    [Art.65 introdus prin LP51 din 28.03.13, MO69-74/05.04.13 art.227; în vigoare 01.04.13]
   
Articolul 651. Suportul financiar de stat
    (1) De la 1 iulie 2014 se acordă lunar suport financiar de stat în sumă de 180 de lei beneficiarilor de pensii al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei.
    (2) Cheltuielile legate de plata suportului financiar de stat sînt suportate din bugetul de stat.
    [Art.651 introdus prin LP147 din 17.07.14, MO223-230/08.08.14 art.505; în vigoare 01.07.14]

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Mircea SNEGUR

    Nr.1544-XII. Chişinău, 23 iunie 1993.