DPO651/2010
ID intern unic:  336999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 651
din  03.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 757
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie substanţială la promovarea valorilor spirituale naţionale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    domnului
    Ivan CHISTRUGA                    – regizor;
„Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Olga BÂRLAD                          – şef de direcţie la Ministerul Culturii
    domnului
    Mihail GHEJENCO                   – actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                        „A.P. Cehov”
    domnului Alexei
    (Lică) SAINCIUC                     – pictor;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Liudmila COLOHINA               – actriţă la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                        „A.P. Cehov”
    domnului Ion ŞIMAN                 – director general al Studioului „Moldova-Film”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Dumitru CIUMAC                     – inginer de sunet la Teatrul de Revistă
                                                        „Ginta Latină”
    doamnei
    Natalia GOIAN                          – şef de catedră la Universitatea de Stat
                                                         din Moldova
    doamnei
    Tatiana SOCOLOVA                 – pictor-machior la Teatrul de Revistă
                                                        „Ginta Latină”
    doamnei
    Nelly ŢURCAN                          – prodecan la Universitatea de Stat
                                                          din Moldova;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Zinaida BOLBOCEANU            – interpretă de muzică populară
    domnului
    Anatolie CHIRIAC                      – compozitor
    domnului
    Valentin DÎNGA                          – compozitor
    domnului
    Ştefan PETRACHE                      – interpret de muzică de estradă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei Raisa
    ANDRIUTSE (CHIRILLOVA)   – actriţă la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                           „A.P. Cehov”
    domnului
    Vasile BOTGROS                        – dirijor al Orchestrei de Muzică Populară
                                                           „Andrieş”
                                                            din oraşul Hînceşti
    domnului
    Anatolii BURLACU                     – actor-regizor la Teatrul de Revistă
                                                          „Ginta Latină”
    doamnei
    Silvia CHIRIAC                           – interpretă de muzică de estradă
    doamnei
    Silvia COJOCARU                      – şef al secţiei montare artistică a Teatrului
                                                           Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”
    doamnei
    Svetlana DANILOVA                  – pianistă, lector la Academia de Muzică,
                                                           Teatru şi Arte Plastice
    domnului
    Alexandru DICUSAR                  – actor la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”
    domnului Ion NICOV                   – actor la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Natalia ZAVTUR                         – lector superior la Universitatea de Stat
                                                           din Moldova;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Mihai BUDURIN                         – membru al Formaţiei „Catharsis”
    doamnei Indiana
    FRUNZĂ-ZLOTEA                    – interpretă de muzică de estradă
    domnului
    Vitalie JACOTĂ                          – actor la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”
    doamnei
    Galina LAZARENCO                  – actriţă la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”
    domnului Ion RAŢĂ                     – membru al Formaţiei „Catharsis”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 651-V. Chişinău, 3 decembrie 2010.