DPO656/2010
ID intern unic:  337002
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 656
din  09.12.2010
privind conferirea gradului superior de calificare
a judecătorului domnului Iurie DIACONU

Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 760
    În temeiul art. 88 lit. h) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnului Iurie DIACONU, judecător la Curtea Supremă de Justiţie, i se conferă gradul superior de calificare a judecătorului.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 656-V. Chişinău, 9 decembrie 2010.