DPO657/2010
ID intern unic:  337003
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 657
din  10.12.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
doamnei Melanie MARLETT
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 761
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la implementarea reformelor şi ameliorarea climatului investiţional în Republica Moldova, doamnei Melanie MARLETT, manager de ţară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 657-V. Chişinău, 10 decembrie 2010.