HGA1121/2010
ID intern unic:  337015
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1121
din  10.12.2010
cu privire la aprobarea Documentaţiei standard
pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 1240
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522

    MODIFICAT

    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi asigurării unei metodologii unice privind lansarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (se anexează).
    2. Procedurile ce ţin de achiziţiile publice de lucrări, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, se vor definitiva în modul stabilit la data iniţierii procedurilor în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 1121. Chişinău, 10 decembrie 2010.

   
anexa
    [Anexa modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]