DPO661/2010
ID intern unic:  337045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 661
din  15.12.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 764
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi realizări deosebite în cadrul unor competiţii internaţionale, se conferă Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    BUIUC Ilie                  – antrenor-profesor la Filiala Hînceşti a Şcolii Sportive
                                          Specializate Republicane de Lupte (judo)
    BUIUC Mihail             – antrenor-profesor la Filiala Hînceşti a Şcolii Sportive
                                          Specializate Republicane de Lupte (judo)
    CEBOTARI Nicolai     – secretar general al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal
    CURDOV Ivan            – membru al Federaţiei de Sambo
    CURDOV Simion        – membru al Federaţiei de Sambo.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 661-V. Chişinău, 15 decembrie 2010.