DPO664/2010
ID intern unic:  337081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 664
din  17.12.2010
privind conferirea "Ordinului Republicii"
Orchestrei Naţionale de Muzică Populară "Lăutarii"
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 767
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru contribuţie remarcabilă la propagarea valorilor naţionale şi la promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii” i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr.664-V. Chişinău, 17 decembrie 2010