DPO666/2010
ID intern unic:  337083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 666
din  18.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne

Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 769
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Ştefan CURCHI           – colonel de poliţie
    domnului Oleg PUŢUNTICA      – colonel de poliţie;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Roman PASCAL          – maior de poliţie
    domnului Constantin PÎNZARI     – locotenent-colonel de poliţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 666-V. Chişinău, 18 decembrie 2010.