DPO668/2010
ID intern unic:  337085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 668
din  20.12.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Zinovia CHIORĂSCU
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 771
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere şi profundă recunoştinţă pentru educarea a cincisprezece copii şi pentru crearea unei familii trainice, de o înaltă ţinută morală, doamnei Zinovia CHIORĂSCU (satul Bubuieci, municipiul Chişinău), i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 668-V. Chişinău, 20 decembrie 2010.