DPO670/2010
ID intern unic:  337087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 670
din  21.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 773
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru meritele deosebite în promovarea adevărului istoric şi valorilor naţionale, pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea relaţiilor dintre comunităţile academice şi universitare şi activitate metodico-didactică şi ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Andrei EŞANU          – academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
    domnului
    Ioan SCURTU            – profesor universitar la Universitatea „Spiru Haret”
                                         din Bucureşti, România;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Gheorghe BUZATU   – cercetător ştiinţific principal la Centrul de Istorie şi
                                          Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei
                                          Române
    domnului
    Gheorghe
    COJOCARU               – director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al
                                         Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    domnului
    Ion NEGREI                 – viceprim-ministru
    domnului
    Gheorghe
    PALADE                      – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                          din Moldova
    domnului
    Pavel PARASCA         – profesor universitar interimar la Universitatea
                                           Liberă Internaţională din Moldova
    domnului
    Ioan Aurel POP            – director al Centrului de Studii Transilvane al
                                           Academiei Române
    domnului
    Mihai RETEGAN          – profesor universitar la Universitatea din Bucureşti,
                                            România
    domnului
    Ion ŞIŞCANU              – profesor universitar la Universitatea de Stat
                                           „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
    domnului
    Mihail TAŞCĂ              – cercetător ştiinţific superior la Institutul de Istorie,
                                            Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    domnului
    Anatolie ŢĂRANU        – cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie,
                                            Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Molodvei;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ion AGRIGOROAIEI     – profesor universitar la Universitatea „Alexandru
                                             Ioan Cuza” din Iaşi, România
    domnului
    Nicolae ENCIU              – şef de catedră la Universitatea de Stat „Alecu Russo”
                                             din Bălţi
    domnului
    Ion EREMIA                   – şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
    domnului
    Gheorghe NEGRU          – cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie,
                                              Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    domnului
    Anatolie PETRENCO      – profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Maria DANILOV            – şef de sector la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie
                                              a Moldovei
    doamnei
    Valentina EŞANU            – cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie, Stat şi Drept
                                              al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
    domnului
    Octavian ŢÎCU                 – conferenţiar universitar la Universitatea Liberă
                                               Internaţională din Moldova;
Titlul Onorific „Om Emerit”
    domnului
    Demir DRAGNEV            – consultant ştiinţific la Institutul de Istorie, Stat şi Drept
                                                al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    doamnei
    Elena POSTICĂ               – director adjunct al Muzeului Naţional de Arheologie şi
                                                Istorie a Moldovei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 670-V. Chişinău, 21 decembrie 2010.