DPO671/2010
ID intern unic:  337088
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 671
din  21.12.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Maria CIORNEI şi domnilor Nicolae CHIMERCIUC
şi Mircea ZAMBIŢCHI
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 774
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, activitate metodico-organizatorică intensă şi înalt  profesionalism, se conferă Ordinul “Gloria Muncii”:
    doamnei
    Maria CIORNEI                 – membru de onoare al Consiliului General al Sindicatului
                                                  Educaţiei şi Ştiinţei
    domnului
    Nicolae CHIMERCIUC      – şef de catedră la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică
                                                  şi Sport
    domnului
    Mircea ZAMBIŢCHI           – conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice
                                                   din Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 671-V. Chişinău, 21 decembrie 2010.