DPO676/2010
ID intern unic:  337092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 676
din  21.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 778
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Arcadii PASTÎRNAC     – şef de catedră la Colegiul de Arte din Soroca;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Natalia BARBA
    (BARBU)                        – interpretă de muzică uşoară 
    doamnei
    Maria SARABAŞ            – interpretă de muzică populară
    domnului
    Teodor UNGUREANU   – conducător al Ansamblului Etnofolcloric „Ştefan
                                               Vodă”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Ion BATRÎNCEA           – lector superior la Academia de Muzică, Teatru
                                              şi Arte Plastice
    doamnei
    Anastasia COJOC
    (ISTRATI)                      – interpretă de muzică populară
    domnului
    Mihai MIREANU           – membru al Uniunii Artiştilor Plastici 
    doamnei
    Angelina ROŞCA            – conferenţiar la Academia de Muzică, Teatru şi
                                              Arte Plastice 
    doamnei
    Alona-Olga
    VARDANEAN              – lector superior la Academia de Muzică, Teatru
                                             şi Arte Plastice;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Viorica ADEROV           – şef de catedră la Academia de Muzică, Teatru şi
                                              Arte Plastice  
    domnului
    Eugen BÂZGU                – cercetător ştiinţific la Muzeul Naţional de Etnografie
                                              şi Istorie Naturală
    domnului
    Valeriu CIBOTARI         – profesor la Colegiul de Arte din Soroca
    doamnei
    Claudia NESTOR            – şef al Secţiei cultură şi turism a Consiliului raional
                                              Străşeni
    doamnei
    Vera SELEVESTR         – profesor la Colegiul de Arte din Soroca
    doamnei
    Svetlana TÎRŢĂU           – conferenţiar universitar la Academia de Muzică,
                                              Teatru şi Arte Plastice
    domnului
    Gheorghe
    UNGUREANU               – director al Şcolii de Arte din Ialoveni;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Alexei CORJAN             – artist instrumentist în Ansamblul Etnofolcloric
                                             „Ştefan Vodă”
    doamnei
    Maria STOIANOV         – conducător al Grupului Etnofolcloric „Ethnos”
    doamnei
    Svetlana STOIANOV     – solist vocalist în Grupul Etnofolcloric „Ethnos”
    doamnei
    Maria ŢĂRNĂ                – solist vocalist în Ansamblul Etnofolcloric „Ştefan
                                              Vodă”
    domnului
    Anatolie VIŢU                 – solist instrumentist în Ansamblul „Plai Moldovenesc”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 676-V. Chişinău, 21 decembrie 2010.