HGO1172/2010
ID intern unic:  337104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1172
din  21.12.2010
cu privire la acordarea titlului de parc industrial
Societăţii cu Răspundere Limitată „Bioenergagro”
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1290
    În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4), art.l 1 şi art.12 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art.561), art. 12 alin. (4) din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1161), cu modificările şi completările ulterioare, art.79 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art.817), precum şi în scopul implementării primului proiect investiţional „Complexul pentru producerea biogazului”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă titlul de parc industrial Societăţii cu Răspundere Limitată „Bioenergagro”, cu preluarea de către aceasta a funcţiilor întreprinderii administratoare a parcului industrial „Bioenergagro”, amplasat în satul Ţarigrad, raionul Drochia, pe terenul cu suprafaţa de 13,49 ha  (cod cadastral 36411060254), proprietate privată a societăţii nominalizate.
    2. Se modifică categoria de destinaţie a terenului agricol, menţionat la punctul 1 al prezentei hotărîri, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, în legătură cu crearea parcului industrial.
    3. Societatea cu Răspundere Limitată „Bioenergagro” va organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe suprafaţa amplasării parcului industrial.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea modificărilor în documentaţia  cadastrală,  ce  se  impun conform prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazar
    Ministrul mediului                                                                       Gheorghe Şalaru
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                 Valeriu Cosarciuc
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                                 Marcel Răducan

    Nr. 1172. Chişinău, 21 decembrie 2010.