OMCM215/2010
ID intern unic:  337113
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 215
din  01.07.2010
cu privire la aprobarea Regulamentelor Consiliilor
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 983
    MODIFICAT
    OMC38 din 10.02.17, MO78-84/17.03.17 art.546


    În scopul realizării Hotărîrii Colegiului Ministerului Culturii nr.10 din 25 mai 2010, completării cadrului organizatoric şi juridic existent în domeniul protejării siturilor arheologice şi a patrimoniului cultural mobil din Republica Moldova, precum şi în scopul eficientizării respectării legislaţiei în vigoare în domeniile respective,
ORDON:
    [Pct.1 abrogat prin OMC38 din 10.02.17, MO78-84/17.03.17 art.546]
    2. Se pune în sarcina Direcţiei patrimoniu cultural şi arte vizuale (dl Sergius Ciocanu, şef Direcţie) realizarea procedurilor necesare pentru publicarea Regulamentelor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    3. Controlul asupra executării prevederilor ordinului respectiv revine domnului Gheorghe Postică, viceministrul culturii.

    MINISTRUL CULTURII                                          Boris FOCŞA

    Nr. 215. Chişinău, 1 iulie 2010.

    [Regulamentul abrogat prin OMC38 din 10.02.17, MO78-84/17.03.17 art.546]