DPO675/2010
ID intern unic:  337159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 675
din  21.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat domnului Mihai MOROŞANU
şi doamnelor Lilia PÎRGARI şi Asea SCORPAN
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 779
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la Mişcarea de Eliberare Naţională şi merite în promovarea valorilor democratice şi a adevărului istoric, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Mihai MOROŞANU;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Lilia PÎRGARI
    doamnei Asea SCORPAN.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 675-V. Chişinău, 21 decembrie 2010.