DPO677/2010
ID intern unic:  337160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 677
din  22.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de participanţi la
acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 780
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, contribuţie la consolidarea mişcării de veterani şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, se conferă:
Ordinul „Ştefan cel Mare” următorilor:
    BUSUIOC Constantin
    DANUŢA Maria (postmortem)
    LEVINŢA Ion
    ŞALIN  Fiodor;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I următorilor:
    COJUŞNEANU Vadim
    FRUNZA Petru
    RUSU Anatolie
    ŢURCAN Vasile;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II următorilor:
    COLIBAN Viorel
    CRIMINCEANU Vitalie
    MIHAI Vladimir
    PETRAŞCU Vasile
    ROMANCIUC Mihail
    SEVERIN Vasile
    SLUTU  Gheorghe
    SULA Constantin
    TATARU Sergiu;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    BUGA Constantin
    SÎRBU Vasile;
Medalia „Pentru Vitejie” următorilor:
    CRUDU Mihail
    URSU Anatolie
    VÎRLAN Stepan.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 677-V. Chişinău, 22 decembrie 2010.