DPO678/2010
ID intern unic:  337161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 678
din  22.12.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 781
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în renaşterea spirituală a societăţii, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    egumenei EPISTIMIA
    (Elena GONCEARENCO)    – stareţă a Mănăstirii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe”
                                                     din Suruceni;
Medalia „Meritul Civic”
    arhimandritului ERMOGHEN
    (Alexei ADAM)                     – lector superior la Academia de Teologie Ortodoxă
                                                     din Moldova
    egumenei PARASCHEVA
    (Zinaida CAZACU)               – stareţă a Mănăstirii „Sfînta Cuvioasa Parascheva”
                                                     (Hîncu)
    protoiereului mitrofor
    Agafonie POTOROACĂ      – cleric al Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”
                                                    din Chişinău
    protoiereului mitrofor
    Igor ROŞCA                        – paroh al Bisericii „Sfînta Treime” din Feteşti
    protoiereului mitrofor
    Vasili SÎLI                            – cleric al Bisericii „Sfînta Treime” din Micleuşeni.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 678-V. Chişinău, 22 decembrie 2010.