DPO685/2010
ID intern unic:  337167
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 685
din  24.12.2010
privind numirea în funcţie a vicepreşedinţilor
unor instanţe judecătoreşti
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 787
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, pe un termen de 4 ani, următorii:
    FUJENCO Dmitrii      - vicepreşedinte al Judecătoriei Cahul
    NEGRU Alexandru     - vicepreşedinte al Judecătoriei Soroca
    PODLISNIC Nelea    - vicepreşedinte al judecătoriei Drochia.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 685-V. Chişinău, 24 decembrie 2010.