DPO687/2010
ID intern unic:  337169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 687
din  24.12.2010
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 789
    În temeiul art. 116 alin. (5)  din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător doamnele:
    ALBU Ana              – la Curtea de Apel Bălţi
    DIMINA  Elena       – la Curtea de Apel Comrat
    LUPAŞCU Lucia    – la Judecătoria Drochia.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 687-V. Chişinău, 24 decembrie 2010.