DPO679/2010
ID intern unic:  337193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 679
din  24.12.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”unor licee teoretice
Publicat : 31.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 259-263     art Nr : 791
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului preuniversitar, contribuţie la educarea tinerei generaţii în spiritul ataşamentului faţă de valorile naţionale şi general umane şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă “Ordinul de Onoare”:
    Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chişinău
    Liceului Teoretic „Mihail Berezovschi”, municipiul Chişinău
    Liceului Teoretic „Ion Creangă”, municipiul Chişinău
    Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, municipiul Chişinău
    Liceului Teoretic „Spiru Haret”, municipiul Chişinău
    Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 679-V. Chişinău, 24 decembrie 2010.