HPO5/2010
ID intern unic:  337234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 5
din  30.12.2010
pentru alegerea prim-vicepreşedintelui Parlamentului
şi a unui vicepreşedinte al Parlamentului
Publicat : 07.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 5     Data intrarii in vigoare : 30.12.2010
    În temeiul art.64 alin.(3) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 din Regulamentul Parlamentului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se alege în funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului domnul deputat Vladimir PLAHOTNIUC.
    Art. 2. –  Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului doamna deputat Liliana Palihovici.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr. 5. Chişinău, 30 decembrie 2010.