DPO15/2011
ID intern unic:  337398
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 15
din  26.01.2011
privind numirea domnului Ion ŢURCAN în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău
Publicat : 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 30
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Ion ŢURCAN se numeşte în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău, pe un termen de 4 ani.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 15-VI. Chişinău, 26 ianuarie 2011.