HGO36/2011
ID intern unic:  337440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  26.01.2011
cu privire la numirea în funcţie a dlui Victor BODIU
Publicat : 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 42
    În conformitate cu pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte (de la 28 ianuarie 2011) dl Victor BODIU în funcţia de secretar general al Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Nr. 36. Chişinău, 26 ianuarie 2011.