DPO20/2011
ID intern unic:  337471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 20
din  01.02.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Kalman MIZSEI
Publicat : 03.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21a     art Nr : 35
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la aprofundarea dialogului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova şi pentru merite în promovarea valorilor democratice în Moldova, domnului Kalman MIZSEI, Reprezentant Special al Uniunii Europene în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Marian LUPU

    Nr. 20-VI. Chişinău, 1 februarie 2011.