OMFA8/2011
ID intern unic:  337508
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 8
din  21.01.2011
cu privire la aprobarea formularului
Procesului-verbal cu privire la contravenţie
Publicat : 04.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 22-24     art Nr : 121
    Abrogat prin OMF121 din 13.09.17, MO352-355/29.09.17 art.1803

   
MODIFICAT
    OMF34 din 31.03.11, MO59-62/15.04.11 art.303    În legătură cu modificările introduse în Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 în vigoare la 31 mai 2009 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 16 ianuarie 2009, nr.3-6, p.I, art.15),
O R D O N:
    1. Se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 cu modificările ulterioare (conform anexei nr. 1 la prezentul ordin).
    2. Formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie, aprobat prin prezentul ordin, va fi utilizat de către instituţiile subordonate, cu excepţia Serviciului Vamal;
    [Pct.2 introdus prin OMF34 din 31.03.11, MO59-62/15.04.11 art.303]
    3. Blanchetele proceselor-verbale cu privire la contravenţie, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.62 din 04 august 2009 vor fi utilizate pînă la finisarea stocului.
    [Pct.3 introdus prin OMF34 din 31.03.11, MO59-62/15.04.11 art.303; pct.2-3 devin 4-5]
    4. Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se anulează Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 62 din 4 august 2009.
    5. Direcţia documentare şi arhivare (dna L. Plămădeală) va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor subdiviziunilor structurale ale Ministerului.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                    Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 8. Chişinău, 21 ianuarie 2011.

   
formular
    [Formularul modificat prin OMF34 din 31.03.11, MO59-62/15.04.11 art.303]