DPO34/2011
ID intern unic:  337728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 34
din  25.02.2011
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului
dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare
a Acordului
dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană
privind facilitarea
eliberării vizelor
Publicat : 04.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 68
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se dispune iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                Marian LUPU

    Nr. 34-VI. Chişinău, 25 februarie 2011.