DPO40/2011
ID intern unic:  337730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 40
din  28.02.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 04.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 70
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    CAISÎN Valentin             – la Judecătoria Bălţi
    CLEVADÎ Natalia           – la Judecătoria Bălţi
    IALANJI Arina                – la Judecătoria Bender
    MOLCIANOVA Tatiana – la Judecătoria Basarabeasca
    MURUIANU Maria         – la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
    URSACHI Corina            – la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                           Marian LUPU

    Nr. 40-VI. Chişinău, 28 februarie 2011.