DPO43/2011
ID intern unic:  337734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 43
din  02.03.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 04.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 73
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, contribuţie la consolidarea mişcării de veterani şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, se conferă:
Ordinul “Ştefan cel Mare”
    regretatului Gheorghe DELEGEANU;
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Dumitru GORGOS
    domnului Gheorghe PANTELEI.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian LUPU

    Nr. 43-VI. Chişinău, 2 martie 2011.