HGM122/2011
ID intern unic:  337757
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 122
din  04.03.2011
cu privire la aprobarea Programului naţional de implementare a
Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în
domeniul liberalizării regimului de vize
Publicat : 11.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 152
    MODIFICAT
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938

    NOTĂ:
    În tot textul Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie” prin  HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938


    În scopul realizării prevederilor stipulate în Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, conform competenţelor, respectînd strict termenele fixate, realizarea Programului aprobat şi vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene lunar, pînă la data de 10, rapoarte pe domeniile de activitate.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

   PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Iurie Leancă
    Ministrul justiţiei                                                               Alexandru Tănase
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexei Roibu
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                              Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 122. Chişinău, 4 martie 2011.


    programul naţional
    [Programul modificat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]