HGO148/2011
ID intern unic:  337840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 148
din  14.03.2011
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
 Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului
Publicat : 18.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 179
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                     Alexandru Tănase

    Nr. 148. Chişinău, 14 martie 2011.