DPO62/2011
ID intern unic:  337942
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 62
din  28.03.2011
privind conferirea de titluri onorifice
Publicat : 01.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 46-52     art Nr : 108
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei teatrale, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la propagarea valorilor culturale, se conferă:
 Titlul onorific „Artist al Poporului” următorilor:
    CAZAC Valeriu              - actor la Teatrul Municipal „Satiricus Ion  Luca
                                             Caragiale”
    CUCURUZAC Eugen     - actor la Teatrul Municipal „Satiricus Ion  Luca
                                              Caragiale”
    DARII Nicolae                - actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    DOHOTARU Nicolae     - prim-dirijor al Orchestrei Teatrului Naţional de
                                              Operă şi Balet
    JUCOV Titus                  - director artistic şi regizor al Teatrului Republican
                                              de Păpuşi  „Licurici”
    NAZARCHEVICI
    Margareta                       - actriţă la Teatrul „Alexei Mateevici”
    PANFIL Lidia                 - regizor
    VUTCĂRĂU Petru         - director artistic şi regizor al Teatrului „Eugene
                                              Ionesco”;
Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:
    ALEABOV Iuri               - compozitor
    COZUB Alexandru         - director artistic şi regizor al Teatrului Naţional
                                              „Mihai  Eminescu”;
Titlul onorific „Artist Emerit” următorilor:
    JELESCU Nicolae           - director artistic al Teatrului „Alexei Mateevici”
    MEREUŢĂ Rodica         -  actriţă la Teatrul Republican „Luceafărul”
    MOCANU Ion                - actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    STRÎMBANU-MIRON
    Mihaela                            - actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Marian  LUPU

    Nr. 62-VI. Chişinău, 28 martie 2011.