HGO245/2011
ID intern unic:  338113
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 245
din  08.04.2011
cu privire la numirea în funcţie a dlui Tudor GOLUB
Publicat : 12.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 281
    În temeiul articolului 7 din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, articolului 63 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, alineatului (3) al articolului 6 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în conformitate cu punctul 5 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte dl Tudor GOLUB în funcţia de şef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Nr. 245. Chişinău, 8 aprilie 2011.