DPO92/2011
ID intern unic:  338169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 92
din  13.04.2011
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Claudia BALABAN
Publicat : 20.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 160
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea biblioteconomiei, contribuţie substanţială la propagarea cărţii şi succese în consolidarea colaborării interbibliotecare, doamnei Claudia BALABAN, director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 92-VI. Chişinău, 13 aprilie 2011.