DPO106/2011
ID intern unic:  338249
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 106
din  20.04.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Nicolae ANTOHI
Publicat : 23.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 69     art Nr : 179
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru fermitatea, dîrzenia şi spiritul de sacrificiu manifestate întru depăşirea situaţiilor dificile de viaţă, domnului Nicolae ANTOHI, invalid de gradul I din oraşul Cahul, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 106-VI. Chişinău, 20 aprilie 2011.