DPO113/2011
ID intern unic:  338279
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 113
din  22.04.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Lucica CHIRCĂ
Publicat : 29.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 193
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la asigurarea tratamentului medical al persoanelor afectate de radiaţia ionizantă şi merite în perfecţionarea procesului curativ-profilactic, doamnei Lucica CHIRCĂ, şef de secţie la Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 113-VI. Chişinău, 22 aprilie 2011.