HGM273/2011
ID intern unic:  338286
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 273
din  22.04.2011
cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2011
a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă
de organismele internaţionale şi regionale
Publicat : 29.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 314
    MODIFICAT
    HG1017 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1081

    În scopul îndeplinirii angajamentelor financiare faţă de organismele internaţionale şi regionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în vederea consolidării cooperării cu structurile internaţionale şi regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, Lista organismelor internaţionale şi regionale cărora Republica Moldova urmează să achite cotele de membru şi datoriile din bugetul de stat pentru anul 2011.
    2. Ministerul Finanţelor va asigura transferul mijloacelor financiare prevăzute în Lista menţionată din bugetul de stat pentru anul 2011.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 273. Chişinău, 22 aprilie 2011.

   
anexa
    [Anexa în redacţia HG1017 din 28.12.11, MO237/29.12.11 art.1081]