DPO119/2011
ID intern unic:  338382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 119
din  03.05.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe COSTACHI
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 197
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la dezvoltarea ştiinţei juridice şi pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, domnului Gheorghe COSTACHI, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie, Stat şi drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Marian LUPU

    Nr. 119-VI. Chişinău, 3 mai 2011.