DPO120/2011
ID intern unic:  338383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 120
din  04.05.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 198
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului  
    Serghei CEBOTARI       – vicepreşedinte al comitetului de conducere
    doamnei
    Anna GHEORGHIU       – prim-vicepreşedinte al comitetului de conducere
    doamnei
    Larisa RUDEVA             – vicepreşedinte al comitetului de conducere
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Marina BALAN               – director al Filialei Chişinău- Buiucani
    doamnei
    Maria CEBOTARU         – contabil-şef la Filiala „Miron Costin”, Chişinău
    domnului
    Jorj ROMAN                  – director al Filialei Rîşcani
    doamnei
    Tatiana VICOL                – director al Filialei Cantemir
    domnului
    Aurel ZARA                     – director al Filialei Bălţi;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Grigore FURTUNĂ          – membru al consiliului.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 120-VI. Chişinău, 4 mai 2011.