DGO43/2011
ID intern unic:  338417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 43
din  29.04.2011
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 06.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 362
    În scopul asigurării transparenţei procesului decizional şi participării cetăţenilor la actul de guvernare, precum şi accesului cetăţenilor şi mediului de afaceri la datele guvernamentale cu caracter public:
    1. Se lansează portalul datelor guvernamentale cu caracter public www.date.gov.md.
    2. Se stabileşte că responsabil de coordonarea dezvoltării şi mentenanţei portalului www.date.gov.md este Centrul de Guvernare Electronică (E-Government).
    3. Ministerele, autorităţile administrative centrale şi alte autorităţi şi instituţii publice:
    vor identifica lunar, în formatul stabilit de  Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), trei seturi de date de interes pentru cetăţeni şi business, pe care le vor înregistra pe portalul www.date.gov.md;
    vor asigura actualizarea periodică a datelor guvernamentale cu caracter public în funcţie de frecvenţa colectării lor;
    în comun cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), vor asigura actualizarea portalului şi crearea interfeţelor pentru conectarea la sursele de date actualizate periodic sau în timp real.
    4. Centrul de Guvernare Electronică (E-Government):
    va elabora metodologia publicării datelor guvernamentale cu caracter public, precum şi alte standarde tehnice necesare în domeniu;
    va acorda suportul tehnic necesar ministerelor, autorităţilor administrative centrale şi altor autorităţi şi instituţii publice în vederea implementării punctului 3 al prezentei dispoziţii.
    5. Cancelaria de Stat, în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, va asigura ajustarea cadrului legal la rigorile comunitare şi bunele practici internaţionale.

    PRIM-MINISTRU                                                     Vladimir FILAT

    Nr. 43-d. Chişinău, 29 aprilie 2011.