DPO122/2011
ID intern unic:  338492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 122
din  05.05.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
 ai Băncii Comerciale „Banca Socială” SA

Publicat : 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 202
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei Aglaia CRIVCEANSCHI    – prim-vicepreşedinte al consiliului
                                                                de administraţie;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Svetlana FOCŞA                               – director de departament
    doamnei
    Liudmila MATVEEVA                       – şef de direcţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Marian LUPU

    Nr. 122-VI. Chişinău, 5 mai 2011.