DPO128/2011
ID intern unic:  338548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 128
din  12.05.2011
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Ernest ARUŞANOV
Publicat : 17.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 213
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi la aprofundarea relaţiilor interacademice, domnului academician Ernest ARUŞANOV, şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 128-VI. Chişinău, 12 mai 2011.