DPO140/2011
ID intern unic:  338627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 140
din  20.05.2011
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din domeniul culturii
Publicat : 24.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 230
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în domeniul culturii, contribuţie substanţială la promovarea valorilor naţionale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei
    Galina BUINOVSCHI       – director al Liceului-internat Republican de Muzică
                                                 „Ciprian Porumbescu”;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Vladimir DRUC                  – regizor de film
    domnului
    Valentin GOGA                  – director al Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat
                                                 „Moldova-Concert”
    domnului
    Dumitru OLĂRESCU        – scenarist de film
    domnului
    Antip ŢARĂLUNGĂ         – preşedinte al Uniunii Coregrafilor din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ghenadie CIOBANU          – preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi  Muzicologilor
                                                  din Moldova
    domnului Ion DAGHI          – artist plastic;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vladimir AXIONOV          – prorector al Academiei de Muzică,  Teatru şi Arte
                                                  Plastice;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Dumitru BLAJINU             – violonist, compozitor şi folclorist
    doamnei Eleonora
    CONSTANTINOVA        – regizor la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
    domnului
    Anatol RĂCILĂ                 – director al Teatrului Naţional de Stat  „Vasile
                                                 Alecsandri” din Bălţi
    domnului Pavel RIVILIS     – compozitor
    domnului
    Vitalie TODIRAŞ               – actor la Teatrul Naţional de Stat „Vasile Alecsandri”
                                                 din Bălţi;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Vladimir BURLEA            – secretar responsabil al Uniunii Compozitorilor şi
                                                Muzicologilor din Moldova
    domnului
    Onisim CAZACU             – şef de catedră la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”
    domnului
    Aurelian DĂNILĂ             – director al Institutului Patrimoniului Cultural al
                                                Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    doamnei
    Victoria MELNIC              – rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte
                                                 Plastice
    doamnei
    Aliona STRÎMBEANU      – şef de direcţie la Ministerul Culturii;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Eugeniu
    CÂRCIUMARU                – director al Teatrului „Alexei Mateevici”
    domnului
    Andrei LOCOMAN           – director manager al Teatrului „Eugene Ionesco”
    domnului
    Tudor NISTOR                  – profesor la Colegiul de Arte Soroca
    doamnei
    Ludmila VATAMANIUC   – director al Şcolii de Arte Plastice Briceni
    domnului
    Oleg VOLONTIR              – director artistic al Centrului Naţional de
                                                  Conservare şi Promovare a Patrimoniului
                                                  Cultural Imaterial
    doamnei Elena VULPE       – director al Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei Ana ŢĂRUŞ         – actriţă la Teatrul Naţional de Stat „Vasile
                                                  Alecsandri” din Bălţi;
Titlul onorific „Meşter Faur”
    domnului
    Pavel TALPALARU             – lutier.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 140-VI. Chişinău, 20 mai 2011.