HANREM411/2011
ID intern unic:  338738
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 411
din  27.04.2011
privind aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării
tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
Publicat : 03.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 578


Înregistrat:
Ministrul justiţiei al
Republicii Moldova
nr. 829  din  30. 05. 2011
_______  Oleg EFRIM

    Întru asigurarea stabilităţii, fiabilităţii, securităţii şi a eficienţei funcţionării reţelelor electrice de transport şi a livrărilor de energie electrică către consumatori la tarife, determinate reieşind din consumurile şi cheltuielile reale, strict necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii operatorului reţelei de transport şi de sistem şi în temeiul art. 8, art. 9 şi art. 51 din Legea nr. 124–XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial, 2010, nr. 23-24, art. 33), Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice (se anexează).
    2.  Se abrogă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 114 din 26 decembrie 2003 (Monitorul Oficial, 2004, nr. 30-34, art.72).

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
    REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ:
    DIRECTORUL GENERAL                                         Victor PARLICOV

    Directori                                                                       Mariana Botezatu
                                                                                          Leonid Belinschi
                                                                                          Marin Profir
                                                                                          Nicolae Raileanu

    Nr. 411. Chişinău, 27 aprilie 2011.


   
Metodologia abrogată prin HANRE486 din 13.12.17, MO18-26/19.01.18 art.72