DPO146/2011
ID intern unic:  338811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 146
din  03.06.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Marin MOLOŞAG şi doamnei Emma TĂBÎRŢĂ

Publicat : 10.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 96-98     art Nr : 249
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditare şi înalt profesionalism, se conferă Ordinul „Gloria Muncii”:
    domnului
    Marin MOLOŞAG  – prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    doamnei
    Emma TĂBÎRŢĂ     – viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 146-VI. Chişinău, 3 iunie 2011.