DPO154/2011
ID intern unic:  338845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 154
din  09.06.2011
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de angajaţi ai
Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A.
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 256
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea industriei asigurărilor, contribuţie la crearea bazei legislativ-normative în domeniu şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Eugeniu ŞLOPAC             – manager general – preşedinte al Consiliului de administraţie;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Fiodor URSU     – contabil-şef
    doamnei
    Lucia VOLEANSCHI      – director al Reprezentanţei Floreşti;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vladimir LUCINSCHI      – manager adjunct de secţie
    doamnei
    Tatiana STRADNIC         – director al Reprezentanţei „Botanica”, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 154-VI. Chişinău, 9 iunie 2011.