DPO155/2011
ID intern unic:  338846
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 155
din  09.06.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ion TĂLĂMBUŢĂ
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 257
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la promovarea tinerelor talente şi înaltă măiestrie profesională, domnului Ion TĂLĂMBUŢĂ, profesor la Colegiul de Mizică „Ştefan Neaga”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian LUPU

    Nr. 155-VI. Chişinău, 9 iunie 2011.