DPO156/2011
ID intern unic:  338848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 156
din  10.06.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 258
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în opera de renaştere spirituală şi morală a societăţii, contribuţie la promovarea valorilor creştin-ortodoxe şi la restaurarea obiectivelor de cult, se conferă:
Ordinul „Bogdan Întemeietorul”
    Înalt Prea Sfinţitului
    VLADIMIR (Nicolae
    CANTAREAN)             – Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove;
Ordinul „Gloria Muncii”
    protoiereului
    Vadim CHEIBAŞ           – secretar al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova
    protoiereului
    Anatolie STEFANOV     – protopop al Protopopiatului Ialoveni;
Medalia „Meritul Civic”
    protoiereului
    Vetcislav CAZACU       – prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din
                                            Moldova
    arhimandritului FILARET
    (Iurie CUZMIN)            – stareţ al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”,
                                             satul Căpriana, raionul Străşeni arhimandritului IOAN
    (Ion MOŞNEGUŢU)     – stareţ al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”,
                                             satul Hîrbovăţ, raionul Călăraşi;
Titlul onorific „Om Emerit”
    arhimandritului SILUAN
    (Marin ŞALARI)            – stareţ al Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului”,
                                             satul Curchi, raionul Orhei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 156-VI. Chişinău, 10 iunie 2011.