DPO157/2011
ID intern unic:  338849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 157
din  13.06.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Elena CIOBANU
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 259
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la promovarea valorilor naţional-culturale şi activitate organizatorică şi filantropică prodigioasă, doamnei Elena CIOBANU, director general al „Aeroport Catering” S.A., i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian LUPU

    Nr. 157-VI. Chişinău, 13 iunie 2011.